Uvodna stran>Za avtorje>Navodilo za pripravo prispevkov
Natisni Pomanjšaj Povečaj
 
Novice
Natečaj za priznanje
Program
Galerija
Za avtorje
Prijava na konferenco
Lokacija
Odbori
Kontakti
Organizatorja konference
 
Pogled nazaj:
IJU 2013

Navodilo za pripravo prispevkov

1. Navodilo za pripravo razširjenega povzetka
Razširjen povzetek bo pregledal programski odbor.

Obseg razširjenega povzetka je omejen na največ štiri strani formata A4. Povzetki morajo biti lektorirani in pripavljeni za tisk, besedilo naj bo pripravljeno v urejevalnuku besedil Word (v formatu *.doc ali *.docx). Naslovu prispevka sledijo podatki o avtorju (ime in priimek, ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen, e-naslov); če je avtorjev prispevka več, navedite te podatke za vsakega od njih. Priporočena je naslednja struktura besedila:  namen/cilji, uporabljena metoda/izhodišča, rezultati, diskusija in zaključki.

Za oblikovanje razširjenih povzetkov uporabite navodila iz spodnje tabele.

Tabela 1: Preglednica slogov za oblikovanje razširjenega prispevka

Element Velikost črk Poravnava Pisava Presledek Posebnosti
Tipografija: Times New Roman
Naslov 14 pt Na sredini Krepko Za: 18 pt Velike črke
Avtor 12 pt Na sredini Običajno    
Telo besedila 12 pt Obojestransko Običajno   Enojni razmik vrstic, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja.
Slika ali tabela   Na sredini   Pred: 12 pt  
Naslov slike oz. tabele 10 pt Na sredini Krepko Pred: 9 pt
Za: 12 pt
Slike imajo naslov pod sliko, tabele nad tabelo. So oštevičene in črno-bele.

Pred objavo razširjenega povzetka mora vsak avtor predložiti soglasje – izjavo z določili o varstvu avtorskih pravic in pogoji, s čemer potrjuje izvirnost dela in dovoljuje prenos materialnih avtorskih pravic.

IZJAVA o avtorstvu.doc (153 KB)


2. Navodilo za pripravo referata

Referat bo recenziran.

IJU 2014 - Predloga za pripravo prispevkov - referatov (2133 kb)

Obseg je omejen na največ sedem strani formata A4. Referati morajo biti lektorirani in pripavljeni za tisk. Prispevek vsebuje naslov, izvleček in ključne besede, besedilo ter literaturo in vire. Naslovu referata (pred izvlečkom) sledijo za vsakega avtorja podatki o avtorju (ime in priimek, ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer deluje, e-naslov).

Izvleček obsega največ sto petdeset besed, na koncu izvlečka je seznam ključnih besed (pet do osem gesel). Izvlečku sledi prevod izvlečka v angleščino (Abstract) ter prevod ključnih besed v angleščino (Key words).

Besedilo uredite v oštevilčene razdelke (1, 1.1, 1.2, 1.2.1 itn.). Slike, sheme in tabele so črno-bele, oštevilčene in naslovljene (npr. Tabela 1: Naslov tabele; Slika 1: Naslov slike …); naslov tabele pišite nad tabelo, naslov slike pa pod sliko. Besedilo naj bo lektorirano, pripravljeno v urejevalniku besedil Word (v formatu *.doc ali *.docx) s pisavo Times New Roman, v enem stolpcu, z enojnim razmikom vrstic in obojestransko poravnano, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja. Robovi strani: zgornji 3 cm; spodnji, levi, desni 2,5 cm. Strani ne smejo biti oštevilčene.

Naliteraturo in/ali vire se v besedilu sklicujte skladno s pravili sistema navajanja bibliografskih referenc APA. Na koncu članka navedite samo uporabljeno literaturo in vire v enotnem seznamu po abecednem redu avtorjev, prav tako v skladu s pravili APA, (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/). Seznam uredite po abecednem redu avtorjev in ga oštevilčite s številkami v oglatih oklepajih.

Za oblikovanje besedila uporabite navodila iz spodnje tabele.

Tabela 2: Preglednica slogov za oblikovanje prispevka

Element Velikost črk Poravnava Pisava
Presledek
Posebnosti
Tipografija: Times New Roman
Naslov 14 pt Na sredini Krepko Za: 18 pt Velike črke
Avtor 12 pt Na sredini Običajno    
e-Naslov avtorja 11 pt Na sredini Običajno    
Naslov izvlečka, ključnih besed (v slovenščini in angleščini) 11 pt Levo Krepko Pred: 18 pt  
Izvleček, ključne besede, (v slovenščini in angleščini) 11 pt Obojestransko Običajno Pred: 6 pt  
Angleški naslov 11 pt Levo Krepko Pred: 6 pt Med naslovom in besedilom angleškega povzetka
Naslov na 1. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 18 pt
Za: 6 pt

Velike črke, oštevilčeno 1., 2., …

Naslov na 2. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 12 pt
Za: 3 pt
Oštevilčeno 1.1, 1.2, 1.3 …
Naslov na 3. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 12 pt
Za: 3 pt
Oštevilčeno 1.1.1, 1.1.2, …
Telo besedila 12 pt Obojestransko Običajno   Enojni razmik vrstic, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja.
Slika ali tabela   Na sredini   Pred: 12 pt  
Naslov slike oz. tabele 10 pt Na sredini Krepko Pred: 9 pt
Za: 12 pt
Slike imajo naslov pod sliko, tabele nad tabelo. So oštevičene in črno-bele.
Opomba 10 pt Obojestransko Običajno   Oštevilčene
Literatura in viri 10 pt Obojestransko Običajno Pred: 9 pt Oštevilčeno [1], [2] itn.


3. Splošna navodila

Za konferenco so lahko prijavljeni samo izvirna dela. Pri uporabi del drugih avtorjev mora biti ustrezno naveden vir ob doslednem upoštevanju avtorskih pravic. Pogoj za objavo je predložitev izjave o avtorstvu, s katero avtor potrjuje izvirnost dela in dovoljuje prenos materialnih avtorskih pravic.

 Dela in soglasje - izjavo o avtorstvu pošljite na e-naslov: iju2014@drustvo-informatika.si. Za besedila, ki so delo več avtorjev, bo vsa komunikacija v potekala s prvopodpisanim avtorjem.

Roki

  • Prijava dela v obliki povzetka do 10 vrstic: 30. oktober 2014
  • Obvestilo o uvrstitvi v program: v štirinajtih dneh po oddaji povzetka
  • Oddaja končne verzije dela za objavo do 10. novembera  2014
  • Oddaja izjave o avtorstvu do 10. novembra 2014
  • Konferenca IJU 2014: 8 – 9. december 2014

Obveznosti predavatelja
Za sprejeta dela mora predavatelj:

  • pripraviti besedilo (po predpisanih navodilih)
  • pripraviti predstavitev v formatu  .ppt  (priložen)
  • delo predstaviti na konferenci v določenem terminu po programu konference.
  • plačilo avtorske kotizacije do roka oddaje končne verzije prispevka (do 10.novembra 2014)

Za prispevke, ki so delo več avtorjev, je obveznost plačila avtorske kotizacije obveznost prvopodpisanega avtorja. Avtorji zapoleni v javni upravi so oproščeni avtorske kotizacije.

Prosimo vas, da upoštevate predpisane roke za pripravo in oddajo ter navodila za pripravo, sicer ne moremo zagotoviti, da bo delo sprejeto v program in objavljeno v zborniku.
Za dodatne informacije pišite na iju2014@drustvo-informatika.si.

***

Sporočilo ste prejeli skladno s 45 a. členom Zakona o varstvu potrošnikov na podlagi vaše prijave na spletnih straneh, udeležbe na preteklih konferencah Slovenskega društva INFORMATIKA, na podlagi priporočila, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah ali izraženega interesa za obveščanje o konferenci. Če v prihodnje sporočil ne želite več prejemati, nam to sporočite v odgovoru na to sporočilo.

Z nami sodelujejo

Generalni sponzor

Zlati sponzor

Sponzor predavanja

Srebrni sponzor

Sponzor opreme

Ostali sponzorji

Medijski sponzor

Izpitni centri ECDL
© IJU 2014 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev