Uvodna stran>Program
Natisni Pomanjšaj Povečaj
 
Novice
Natečaj za priznanje
Program
Galerija
Za avtorje
Prijava na konferenco
Lokacija
Odbori
Kontakti
Organizatorja konference
 
Pogled nazaj:
IJU 2013
Generalni sponzor

Zlati sponzor

Sponzor predavanja

Srebrni sponzor

Sponzor opreme

Ostali sponzorji

Medijski sponzor

Izpitni centri ECDL

Program

Ponedeljek 8.12.2014

08:00 – 15:00 Registracija
08:30 – 09:45
Slovesni začetek konference
Moderira: Bernarda Žarn
Glasbeni vložek: Marko Hatlak
Nagovor
Niko Schlamberger, predsednik, Slovensko društvo INFORMATIKA
Nagovor
Rajko Novak, direktor, Oracle Software d.o.o.,
Nagovor
Iztok Klančnik, direktor, Hewlett-Packard d.o.o.
Nagovor
Boris Novak, generalni direktor, Pošte Slovenije d.o.o.
Častni govornik
Boris Koprivnikar, minister za javno upravo
Podelitev priznanja za e-storitev javne uprave
Priznanje e-storitev javne uprave
09:45 – 10:00
Odmor
10:00 – 12:00
Plenarna predavanja
Moderator: Marko Ambrož
Jurij Bertok, Ministrstvo za javno upravo: Državni računalniški oblak
Pošta Slovenije d.o.o., Smiljan Švarc, Andrej Kuščer, Sandi Rozman: Pošta Slovenije kot ponudnik informacijskih storitev v oblaku
Oracle Software d.o.o., Robert Korošec: Primer oblačne arhitekture v javni upravi
Hewlett-Packard d.o.o., Munir Ismet: 28+ Cloud: The HP vision of Cloud in EU 
12:00 – 12:15
Odmor
12:15 – 13:30
Plenarna predavanja
Moderatorka: Polonca Blaznik
IBM Slovenija d.o.o., Gregor Lončar, Djeevan M Schiferli: Pametna mesta

S&T Slovenija d.d., Marjan Posedi: Upravljanje storitev IT in oblaki - česa se moramo bati?
Microsoft d.o.o., David Burrows: Sodobna javna uprava (Modern Government)
13:30 – 13:45 Odmor
13:45 – 14:45

Sekcija REŠITVE 1
Vodja sekcije:
Uroš Mladenovič

Sašo Celarc, Bron d.o.o., Goran Vižintin, Naravoslovnotehniška fakulteta, Barbara Čenčur Curk, Naravoslovnotehniška fakulteta,Petra Souvent, Agencija Republike Slovenije za okolje: Ekspertni sistem za podporo odločanju pri podeljevanju vodnih pravic na aluvijalnih vodonosnikih

Duša Marjetič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Tomaž Degen, RRC računalniške storitve d.d., Aleš Kravos, RRC računalniške storitve d.d.: eVŠ – prehod iz evidence v strateško analitsko orodje

Zlatko Polak, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Lea Šraj, Ministrstvo za javno upravo, Rok Dolinšek, TROIA d.o.o: Organizacija podpore MDDSZ za strokovne delavce na centrih za socialno delo in državljane

Igor Kuzma; Statistični urad Republike Slovenije, Tomaž Žagar, Geodetski inštitut Slovenije: STAGE – spletna GIS aplikacija za prikazovanje in posredovanje geoprostorskih statističnih podatkov

Sekcija TEHNOLOGIJE IN METODOLOGIJE 1
Vodja sekcije: Maruška Damjan

Barbara N. Brečko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: Evropski okvir digitalne kompetence za državljane

Dora Najrajter, Šolski center Slovenj Gradec: Pravica do zasebnosti v dobi digitalizacijskega panoptikoma države

Maruška Damjan, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Nova uredba EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in predvidene posledice njene uveljavitve

Marko Ambrož, Mišo Vukadinovič, Ministrstvo za javno upravo: Vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka

Sekcija DOBRE PRAKSE 1
Vodja sekcije: Gordana Žurga

Boro Nikić, Statistični urad Republike Slovenije: Uporaba masivnih podatkov (Big Data) za statistične namene

Samo Maček, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,  Franc Močilar, Ministrstvo za zunanje zadeve, Franci Mulec, Ministrstvo za zunanje zadeve: Primeri dobrih praks razvoja državnih informacijskih sistemov za obravnavanje tajnih podatkov

Aleš Veršič, Ministrstvo za okolje in prostor, Nataša Vodopivec, Ministrstvo za okolje in prostor, Mitja Kožman, IPMIT d.o.o.: Razvoj in izgradnja informacijskega sistema za izvajanje direktive o čiščenju komunalne odpadne VODE (UWWTD_SIIF) - IS UWWTD_SIIF

Gordana Žurga, Ministrstvo za javno upravo: Vodenje projektov v javni upravi – nov metodološki priročnik

Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Opening up Slovenia

Sekcija DOBRE PRAKSE 2
Vodja sekcije: Tatjana Mizori Zupan

Domen Mongus, Niko Lukač, Denis Horvat, Borut Žalik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Mihaela Triglav Čekada, Geodetski inštitut Slovenije, Uroš Mladenovič, Geodetska uprava Republike Slovenije: Zmožnosti aplikacij za obdelavo in izkoriščanje podatkov LiDAR

Danica Šaponja, Ministrstvo za javno upravo : NIO - prostor kot primer dobre prakse

Lea Šraj, Ministrstvo za javno upravo, Darko Grubelnik, Kopa d.d.: S centralnim nadzorom in upravljanjem sredstev in storitev IT do učinkovite in racionalne državne informatike

Tatjana Mizori Zupan, Ministrstvo za javno upravo: Kaj nam prinaša nova e-uprava?

Delavnica

10:00 -15:15

Poskusni izpiti ECDL

Vodi: Jože Janež

Elektronske priprave na teoretični del vozniškega izpita - Register voznikov 2 Vodi: Tadej Gabrijel, Ministrstvo za javno upravo

14:45 – 15:00 Odmor
15:00 – 15:20

Plenarna predavanja
Sven Heiberg, Smartmatic-Cybernetica COEIV: Verifiable Internet Voting in Estonia 

15:20 –

16:35

Okrogla miza e-računi
Moderatorka: Aleksandra Miklavčič
Panelisti: Igor Zorko, ZZI d.o.o., Dušan Zupančič, Gospodarska zbornica,
Ksenija Prosen, Zbornica rčunovodskih servisov, Boris Bjelica, Združenej bank Slovenije

16:35 – 16:45 Zaključek prvega dne
Niko Schlamberger
16:45 Kosilo, diskusija

Torek 9.12.2014

08:00 – 13:00 Registracija
08:30 – 09:45

Sekcija REŠITVE 2
Vodja sekcije: Nika Rebernik

Nika Rebernik, Ministrstvo za pravosodje: ePravosodje

Miloš Torbič-Grlj, Ustavno sodišče Republike Slovenije: Prilagoditve IS Ustavnega sodišča za mobilne naprave

Božidar Peteh, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij: eZapori

Gregor Hudobivnik, Ministrstvo za pravosodje: Optimizacija procesov na Ministrstvu za pravosodje

Paula Kolenko, Ministrstvo za finance: Elektronsko vlaganje prijav in odjav zavarovanja iz sistema MFERAC

Sekcija TEHNOLOGIJE IN METODOLOGIJE 2
Vodja sekcije:
Mirko Vintar

Rok Dvornik, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij: Elektronsko poslovanje z dodano vrednostjo

Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo: e-Uprava na ravni EU: kaj je to ISA, CEF, e-SENS, e-IDAS

Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo: e-avtentikacija – doma in čezmejno

Boštjan Ključevšek, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja: Ocenjevanje ekonomske upravičenosti izvedbe IT projektov v državni upravi

Milan Ojsteršek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: Organizacijski, tehnični in pravni vidiki vzpostavitve nacionalne infrastrukture odprtega dostopa

Sekcija DOBRE PRAKSE 3
Vodja sekcije:
Matija Mrzel

Matija Mrzel, Ministrstvo za notranje zadeve: Doseženi nivo operacije elektronska javna naročila

Suzana Muljavec Kahne, Ministrstvo za javno upravo: Informatizacija internih procesov naročnika v postopku javnega naročanja z uporabo modula e-Nabave 2.0

Matjaž Uhan, Ministrstvo za finance: Elektronska obratna dražba

Boštjan Tovornik, Ministrstvo za javno upravo: Navidezni dosje družbe

Tina Kuliš, Ministrstvo za javno upravo: Nadgradnja e-vem: razvoj spletnega mesta z vidika uporabnika

Sekcija PREDSTAVITVE 1
Vodja sekcije: Albin Lotrič

Marko Ambrož, Ministrstvo za javno upravo: Generični namestitveni postopki za raznorodne oblačne infrastrukture

Albin Lotrič, Ministrstvo za finance: projekt NADA: naročila dobaviteljem aplikacij

Albin Lotrič, Ministrstvo za finance: Projekt LaRA: lastni razvoj aplikacij

Mihael Kalita, Ministrstvo za javno upravo: SPLUNK: Orodje za uspešno obvladovanje velikih količin podatkov (Big Data)

Delavnica

08:30 -14:15

Poskusni izpiti ECDL

Vodi: Jože Janež

Elektronske priprave na teoretični del vozniškega izpita - Register voznikov 2

Vodi: Tadej Gabrijel, Ministrstvo za javno upravo

09:45 – 10:00
Odmor

10:00 – 11:15

Plenarna predavanja
Moderatorka: Teja Batagelj
Tomaž Banovec, Slovensko društvo INFORMATIKA: Register nepremičnin – uporaba, sedanjost in prihodnost
Teja Batagelj, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve: Novi registri in evidence Agencije za javnopravne evidence in storitve
Tatjana Hajtnik, Arhiv Republike Slovenije: e-Arhivi
Katarina Kralj, Ministrstvo za zdravje: e-Zdravje
11:15 – 11:30
Odmor
11:30 – 12:45
Plenarna predavanja
Moderator: Marjan Krisper
EMC, Jure Raičevič: Od renoviranja do reinvestiranja v informatiki javne uprave
Astec, Vladimir Ban: Varnostne grožnje in tveganja v informacijskih sistemih javne in državne uprav
Medius d.o.o., Viktor Brajak: Prenesimo pametne kartice v virtualni svet oblaka 
12:45 – 13:00
Odmor

13:00 – 14:15

Plenarna predavanja
Moderator: Marjan Heričko
Pošta Slovenije d.o.o., Branko Godec, Boštjan Kežmah,: e-pismo in e-arhiv
Marjan Turk, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Kako naprej v digitalno družbo
Telekom Slovenije,d.d., Primož Kučič, Jakob Korenč: Kriza spreminja IT? Je javna uprava izjema? 
14:15 – 14:30
Odmor
14:30 – 16:00
Okrogla miza
Strategija razvoja javne uprave
Moderator: Niko Schlamberger
Panelisti: Renata Zatler, Ministrstvo za javno upravo, Mirko Vintar, Fakulteta za upravo,
Igor Zorko ZZI d.o.o., Dušan Zupančič, Gospodarska zbornica Slovenije
16:00 – 16:15

Zaključek konference
Niko Schlamberger

16:15 Kosilo, diskusija

 

 
© IJU 2014 Neolab:  Razvoj informacijskih rešitev